สยามฟอร์โฮส WEB HOSTING

 
   บริการเว็บโฮสติ้ง
    สมัครใช้บริการ
    Bronze Plan
    Silver Plan
    Gold Plan
    Platinum Plan
   บริการจดโดเมนเนม
    ตรวจสอบชื่อโดเมนเนม
    ระบบจัดการโดเมนเนม
   บริการอื่น ๆ
    เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์
    ฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
    ออกแบบเว็บไซต์
   คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
    คู่มือการใช้งาน Control Panel
    คู่มือการใช้งาน Web Mail
    คู่มือการตั้งค่า Microsoft Outlook
   ข้อมูลเพิ่มเติม
    ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
   บริการฟรีอื่น ๆ
    ดาวน์โหลด
    ติดต่อเรา
    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

Data Center

        สยามฟอร์โฮส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเว็บไซต์ของคุณเราจึงใช้เครื่อง server ที่มีประสิทธิ์ภาพภาย
   ใต้ชื่อ
 
"Dell PowerEdge" ไว้ให้บริการคุณพร้อมด้วยเลือกใช้บริการศูนย์กลางข้อมูล(Data center)
   ของบริษัท
 ซีเอส ล็อกอินโฟ (CSLOXINFO) จำกัด (มหาชน) โดย ตั้งอยู่ในอาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น
   ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยและเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network
   Operating Center) ที่การสื่อสารฯ ใช้เป็นสถานที่ตั้ง gateway โทรคมนาคม ดยเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ
   ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด
   (National Internet Exchange: NIX) ซึ่งทำการเชื่อมต่อเข้าที่ความเร็ว 2.5Gbps (Domestic link) และ 480Mbps
   (International link) ทำให้ระบบเครือข่ายของ สยามเว็บโฮส เป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้ให้บริการ WEB HOSTING ที่อยู่
   บน BACKBONE ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ


ข้อมูลเครื่อง Server ที่ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง

Dell
Dell PowerEdge 860 Server
CPU Dual Core Xeon Pro 3050
2MB Cache, 2.13GHz, 1066MHZ FSB
Memory 1GB (512*2) DDR-2 533MHz
Broadcom 5721J Gigabit Ethernet Controller
Dell PowerEdge 860 Server
 

SIAM4HOST.COM WEB HOSTING PROVIDER 174/146 SuanYai Muang Nonthaburi 11000
Tel. +66-8901-80939 Fax.+66-2841-0125 (Automatic) Copyright 2006 Siam4host.com All rights reserved.