สยามฟอร์โฮส WEB HOSTING

 
คู่มือการใช้งาน
  คู่มือเกี่ยวกับโดเมนเนม
  คู่มือการใช้ Control Panel
  การเช็คอีเมลด้วยโปรแกรม
    Microsoft Outlook
  การใช้งานและการตั้งค่า Web Mail
  การ Upload ไฟล์ขึ้นบน Server
 
       คู่มือการใช้งาน (Online Manual)
      วิธีการเข้าหน้าแก้ไขค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโดเมน * กรณที่ท่านได้จดโดเมนกับทาง siam4host.com
หน้าDomain Control Panel :
     การแก้ไขค่าเบื่องต้นเกี่ยวกับโดเมนเนมของคุณ
 
* หากท่านต้องการย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการท่านอื่น กรุณาแจ้งความต้องการกลับมายังเรา
   ทางเราจะดำเนินการปลด lock โดเมนให้ท่าน

 
 
      วิธีการเข้าหน้า Control Panel ,Web Mail ,PhpMy Admin และ SQLWeb Admin
หน้า Control Panel :
http://admin.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://admin.yourdomain.com
หน้า Web Mail : http://mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://mail.yourdomain.com
หน้า PhpMy Admin : http://mysql.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://mysql.yourdomain.com
หน้า SQLWeb Admin : http://mssql.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://mssql.yourdomain.com
 
     คู่มือการใช้งาน Control Panel
เข้าหน้า Control Panel :
http://admin.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://admin.yourdomain.com
:: เมนู Domain ::
การสร้าง Sub-Domain
:: เมนู Website ::
Redirect Url
การเพิ่ม Default Document
Virtual Directory
Extension (เลือก asp.net version 1.1, 2.0 หรือ php 4, 5)
:: เมนู Ftp Account ::
เปลี่ยน Password Ftp / กำหนดสิทธิ์ Read, Write
:: เมนู E-mail ::
สร้าง E-mail Account
:: เมนู Database ::
สร้าง Userและ Database SQL Server
สร้าง Userและ Database Mysql
:: เมนู ODBC DSNs ::
สร้าง ODBC
:: เมนู File Manager ::
Upload File
Create File
Create Folder
Create Access DB
Zip
Unzip
Delete
:: เมนู Edit Detail ::
Edit Detail
:: เมนู Change Password ::
Change Password
:: เมนู Tools ::
Backup
Restore

 
     คู่มือการใช้งานเว็บเมล์ (Web Mail Manual) Eamil Enable Manual
เข้าหน้า Web Mail : http://mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น http://mail.yourdomain.com
  เมื่อเข้าสู่หน้า Web Mail แล้วให้คุณทำการ Login ด้วยชื่ออีเมล์ เช่น contact@yourdomain.com และใส่
Password ตามที่คุณได้ตั้งไว้ตอน Add Email จากใน Control Panel (ดูวิธีการ Add Email ได้ที่นี่)
    การตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับ Web Mail
 
     

     คู่มือการใช้งาน Microsoft Outlook
การเช็คเมล์ด้วย : Microsoft Outlook
 
     วิธีการ Uplaod ไฟล์ขึ้น Server ด้วยโปรแกรม FileZilla
การใช้และการติดตั้ง : โปรแกรม FileZilla (โปรแกรมสำหรับ Upload File)
  ดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ได้ที่นี่
การใช้โปรแกรม FileZilla เพื่อ Upload File ขึ้น Server
     

บริษัท วีดิจิ จำกัด 25/410 หมู่บ้านเกศรี2 ซอย 5ข. ถนนรามคำแหง124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (02) 728 2973 โทรสาร (02) 372 0598 สายด่วน 0894936996 Copyright 2006 Siam4host.com All rights reserved.