:: เว็บโฮสติ้ง จดโดเมนเนม ออกแบบเว็บไซต์ ::

 
คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > ตรวจสอบชื่อโดเมนกรุณา เข้าสู่ระบบ or ลงทะเบียน
รับประกันความพอใจ
รับประกันความพอใจ
ยินดีคืนเงินภายใน30 วัน

เสียงตอบรับจากลูกค้าของ
สยามฟอร์โฮส
 
    สำหรับ moddang-99.com ประทับ
ใจและอบอุ่นใจมากที่ได้ใช้บริการกับ
สยามฟอร์โฮสท์ครับผม ได้คะแนน
ระดับ เยี่ยมที่สุด
  คุณปราสาท สอนรมย์
 
    ผมชื่นชอบการให้บริการโทรสอบ
ถาม ข้อมูลของทาง siam4host มาก
เนื่องจากการบริการที่สุภาพและ
สามารถให้ความรู้และอธิบายได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นถ้าผมจะมีการใช้บริการ
Hosting อีกผมจะใช้้บริการของทาง
siam4host ต่อไป
  คุณ อัครพงษ์ เทียนสุวรรณ

แนะนำหนังสือ สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
pPHP เทคนิคเพื่อการต่อยอด
    หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือสําหรับนัก PHP ที่จะถือไปไหนมาไหนได้ เพราะมีเนื้อหาวิธีการ submit form, การอ่านค่าจาก Query String, ตัวอย่างการ connect, การ dump ข้อมูลมาไว้ในตาราง, การทํา link จากเฟรมซ้ายไปขวา, การ select ข้อมูลมาใส่ใน list menu, เทคนิคการเขียน........
.อ่านต่อ

Simple Domain Search | Bulk Domain Search |

กรอกชื่อโดเมนและเลือก TLD ที่ท่านต้องการใช้ในช่องด้านล่าง แล้วคลิก 'ตรวจสอบ' เพื่อตรวจสอบสถานะของโดเมนที่ท่านต้องการ

www.
.com.net.org.info.biz
.name.us.eu.in.asia
.bz.cc.tv.me.mobi
.co.th.in.th.ac.th.go.th
   

Domain Pricing

TLDMin. Yearsจดทะเบียนย้ายต่ออายุ
.com1350.00 บาท350.00 บาท350.00 บาท
.net1350.00 บาท350.00 บาท350.00 บาท
.org1350.00 บาท350.00 บาท350.00 บาท
.info1450.00 บาท450.00 บาท450.00 บาท
.biz1450.00 บาท450.00 บาท450.00 บาท
.name1550.00 บาท550.00 บาท550.00 บาท
.us1550.00 บาท550.00 บาท550.00 บาท
.eu1800.00 บาท800.00 บาท800.00 บาท
.in1800.00 บาท800.00 บาท800.00 บาท
.asia1900.00 บาท900.00 บาท900.00 บาท
.bz11000.00 บาท1000.00 บาท1000.00 บาท
.cc11500.00 บาท1500.00 บาท1500.00 บาท
.tv11500.00 บาท1500.00 บาท1500.00 บาท
.me11500.00 บาท1500.00 บาท1500.00 บาท
.mobi11800.00 บาท1800.00 บาท1800.00 บาท
.co.th11000.00 บาท1000.00 บาท1000.00 บาท
.in.th11000.00 บาท1000.00 บาท1000.00 บาท
.ac.th11000.00 บาท1000.00 บาท1000.00 บาท
.go.th11000.00 บาท1000.00 บาท1000.00 บาท

 
เอกสารและหลักฐานเฉพาะผู้ที่ต้องการจดโดเมน .th
   โดเมน .co.th
     การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังใช้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องเป็นชื่อ
   เต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการ
   จัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
   - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
   - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
   - ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
 
  โดเมน .in.th
     เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
   แบบที่หนึ่ง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
       - หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ
         หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
   แบบที่สอง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
       - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
 
  โดเมน .ac.th
     หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
 
  โดเมน .or.th
     หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  * * เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการจดโดเมน .th ทั้งหมดกรุณาแฟกซ์หลักฐานมาที่ 02-841-0125 * *
   
  แผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของโดเมนเนม
 

Powered by WHMCompleteSolution


บริษัท วีดิจิ จำกัด 25/410 หมู่บ้านเกศรี2 ซอย 5ข. ถนนรามคำแหง124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (02) 728 2973 โทรสาร (02) 372 0598 สายด่วน 0894936996 Copyright 2006 Siam4host.com All rights reserved.